Rejestracja

Dodaj CV do naszej bazy,
zwiększ swoje szanse na rynku pracy!

Formularz rejestracyjny

Zachęcamy do kontaktu mailowego lub użycia formularza.

Imię :

Nazwisko:

adres email:

numer telefonu:

Stanowisko/Numer Referencyjny

Dodaj swoje CV:

Jeżeli chcesz załączyć dodatkowe materiały np. list motywacyjny itp. zrób to tutaj.

Dodatkowe załączniki:

Gdzie się o nas dowiedziałeś?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).