Blog
Rekruter jako mediator między klientem a kandydatem

Rekruter jako mediator między klientem a kandydatem

Mediacja jest metodą rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakte...

więcej

Serdecznie zapraszamy na warsztaty pt. Efektywna rekrutacja. Diagnoza kompetencji pracowniczych. Czy istnieje idealny kandydat?

Już we wtorek Wtorek, 9 października 2018, 13:30 - 16:30  w siedzibie BPCC, ul. Zielna 37, budynek C, Warszawa  Brytyjsko-Polska Izba Handlowa wraz z Agencją Rekrutacyjną AXAMO i  firmą Przestrzeń Rozwoju pragną zaprosić Państwa...

więcej

Onboarding, czyli jak przywitać nowego pracownika

Pochodzące z języka angielskiego pojęcie „onboarding” oznacza „wszyscy na pokład”.W świecie biznesu przekłada się to na proces aklimatyzacji nowego pracownika w nowym środowisku pracy. Według specjalistów, aby zintegrować si...

więcej

Dlaczego warto korzystać z usług agencji rekrutacyjnej

Bardzo często pracownicy narzekają, że znalezienie dobrej pracy to prawdziwe wyzwanie. Pracodawcy oferują pensje niższe od oczekiwań pracowników, niewiele świadczeń socjalnych i pozornie nieprzyjazne środowisko pracy. Z drugiej strony znalezienie w...

więcej