Czym jest retencja pracowników?

Czym jest retencja pracowników?

Opublikowano: 02 Jan 2019

Rynek potrzebuje wykształconych i doświadczonych pracowników, a tych po prostu zaczyna brakować. Liczba programistów, inżynierów, informatyków i wykwalifikowanych robotników jest mniejsza, niż liczba czekających na nich etatów. To z kolei rozkręca karuzelę podkupywania fachowców z innych firm. W pierwszej kolejności zawsze odchodzą najlepsi!

Rotacja pracowników na wielu stanowiskach w firmie jest olbrzymim problemem nie tylko dla pracodawców, ale także dla kadry zarządzającej. Kierownik lub manager musi niemal bez przerwy szkolić nowy personel. Problemem okazuje się retencja pracowników. Retencja, czyli zatrzymywanie pracowników oparte jest na możliwościach nie tylko firmy, ale przede wszystkim managerów. Nie wystarczy rekrutować najlepszych, sztuką jest utrzymanie ich w organizacji. Wiele jest różnorodnych strategii i polityk personalnych, mających na celu budowanie więzi z firmą i neutralizowanie procesów wykruszania się dobrych pracowników.

Co wzmacnia retencję pracowników?

Współpraca kadry zarządzającej i szeregowych pracowników to podstawa, punkt wyjścia, który decyduje o retencji pracowników. Zadowolony, dostrzeżony i doceniony pracownik, to wierny pracobiorca.

  • Komunikacja

Przełożony powinien rozmawiać z podległym mu pracownikiem na temat uwag dotyczących stanowiska pracy, problemów ale także słuchać sugestii. Regularny feedback zapewnia efekty ponieważ zmieniły się nawyki pracownicze. Na rynku pracy jest coraz więcej millenialsów, którzy są przyzwyczajeni do natychmiastowej gratyfikacji (np. polubienia, udostępnienia w serwisach społecznościowych) i dostępu do informacji. Nie powinno dziwić, że pracownicy oczekują też szybkiej informacji zwrotnej od pracodawców, aby wiedzieć, co zostało zrobione dobrze, a co można jeszcze poprawić i nie chcą czekać na feedback przez cały rok.

  • Wyznaczania celów oraz świadomość współpracy

Pracownik powinien pracować na jakiś cel. Może to być konkretny obrót, ilość sprzedanych usług lub produktów, natomiast osiągnięcie musi zakończyć się odpowiednią nagrodą. Bardzo istotne w realizacji wyznaczonych celów jest oddanie części kontroli nad pracą pracownikowi. Osoba, która posiada kontrolę nad częścią wykonywanych czynności, czasem pracy działa sprawniej i ma świadomość kooperacji.

  • Rozwój, rozwój i jeszcze raz rozwój

Specjaliści HR i menedżerowie, chcąc zadbać o wysoki współczynnik retencji pracowników, powinni zapewniać odpowiednie możliwości rozwoju związane ze zdobywaniem nowych kompetencji. Nie mówimy jedynie o szkoleniach, kursach produktowych, ale także o umiejętnościach indywidualnych. Przykładem mogą być kursy językowe. Pracownik ma widzieć wymierną korzyść dla siebie.

  • Uznanie

Wykazywanie dobrych wyników, chwalenie pracownika podniesie znacząco samoocenę danej osoby. Poza samooceną podwładny także podniesie pozytywną ocenę swojemu przełożonemu. Dostrzeżona osoba, która czuje, że jej obowiązki nie są lekceważone stanie się bardziej efektywna.

Zatrzymywanie wykwalifikowanych pracowników w dobie silnej konkurencji to nic innego jak wzbogacanie swojego kapitału, w tym wypadku nie tylko ludzkiego, ale także finansowego. Usatysfakcjonowany, doświadczony i doceniony specjalista jest jeszcze bardziej wydajny, co przekłada się na wzrost obrotów oraz zyski.

Należy podkreślić, że gratyfikacja finansowa jest najbardziej kuszącą perspektywą dla pracownika firmy. Wiele lat owocnej pracy zasługuje na wyróżnienie. Niestety, często spotykamy się z sytuacją, kiedy kadra zarządzająca pozbawiona została narzędzi i możliwości nagradzania podwładnego.Tymczasem pracownik, który mimo rzetelnie wykonywanej pracy nie może otrzymać podwyżki lub premii, rozpoczyna poszukiwania nowego pracodawcy, a co gorsza, może przyjąć dogodną ofertę zewnętrzną. I naprawdę, trudno się dziwić, że dba o swoją przyszłość. Zdolny, efektywny, wykwalifikowany pracownik jest bardzo pożądany na rynku pracy. Należy również pamiętać, że nieuczciwe zespoły HR konkurencyjnych firm czasem „wyławiają” i „podkradają” najlepszych pracowników swoim rywalom oferując lepsze warunki pracy albo wynagrodzenia.