Czym jest Employer Branding?

Czym jest Employer Branding?

Opublikowano: 27 Nov 2018

Celem Employer Branding jest zbudowanie spójnego i pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy w opinii pracowników firmy, kluczowych kandydatów na rynku pracy oraz partnerów biznesowych oraz klientów.

Aby stworzyć taki sposób postrzegania, przedsiębiorstwo może zastosować kilka narzędzi:

  • Ogłoszenia rekrutacyjne: EBpolega na budowaniu ofert pracy, które są unikalne, atrakcyjne i zróżnicowane. Oczywiście takie działania nie są zbudowane tylko na aspiracjach firmy, ale przede wszystkim na  zdolności do wywiązania się z obietnicy oferowanej w ogłoszeniu.
  • Social Media: LinkedIn, Facebook, Goldenline, Instagram, Twitter – Korzystanie z serwisów zawodowych oraz relacyjnych to dobry sposób na zbudowanie dialogu.
  • Blog firmowy: Daje szanse na lepszy kontakt oraz komunikację z kandydatami i klientami
  • Targi pracy: Targi pracy to doskonała okazja aby zaprezentować swoją firmę na zewnątrz
  • Prasa, broszury, plakaty, obecność w uczelnianych biurach karier

 

Employer branding to długoterminowa strategia przyciągania, angażowania i zatrzymywania najbardziej utalentowanych pracowników w organizacji. To także budowanie marki pracodawcy „od wewnątrz”, gdzie priorytetem i odbiorcą działań jest pracownik. To on jest najbardziej wiarygodnym przedstawicielem, swoistym ambasadorem marki. Employer Branding nie może się odbyć bez udziału pracowników.

Należy dbać o rozwój pracowników - wysyłaj ich na szkolenia, poszerzaj ich kompetencje. Warto pomyśleć o benefitach pozapłacowych, np.  karty Multisport, czy dofinansowanie do posiłków. Najważniejsza jednak jest atmosfera.

Skuteczny Employer Branding obniża koszty rekrutacji oraz skraca czas jej trwania, to wyższa satysfakcja i zaangażowanie pracowników, a co za tym idzie więcej rekomendacji. EB to również mniejsza podatność na „podkupienie” pracownika przez konkurencję oraz większa lojalność pracowników w cięższych dla firmy czasach.

Employer branding jest niezwykle ważnym czynnikiem odniesienia sukcesu przez organizację. Firmy posiadające mocny wizerunek pracodawcy mogą zatrudniać najbardziej utalentowanych pracowników, niejednokrotnie płacąc mniej; mają niższy wskaźnik nieobecności w pracy, bardziej zaangażowany i usatysfakcjonowany zespół pracowników, a w finale większe zyski dla firmy.