REKRUTACJA SUPERSTARS

Wyszukujemy najlepszych kandydatów – osoby o wysokich
umiejętnościach i kompetencjach.

Rekrutacja SUPERSTARS

SUPERSTARS to najlepsi kandydaci na rynku pracy. To osoby Najlepsi kandydaci na rynku pracyposiadające pakiet umiejętności twardych i miękkich oraz zestaw unikalnych cech charakteru, które w każdym przypadku pomagają w osiągnięciu końcowego sukcesu.

 

 Kim są Kandydaci SUPERSTARS?

 

„Kandydaci SUPERSTARS to siła napędowa przedsiębiorstw”

 

KANDYDACI SUPERSTARTS to osoby ponadprzeciętne- posiadają duże doświadczenie, wysokie kwalifikacje oraz przede wszystkim motywację do pracy i ciągłego doskonalenia siebie samych oraz firm w których pracują.

SUPERSTARS to Menedżerowie wyższego i średniego szczebla, Specjaliści Techniczni, a także pracownicy najniższego szczebla czy też wybitni studenci, którzy już w okresie studiów wyróżniają się osiąganymi wynikami, zaangażowaniem i motywacją. Jednostki te są w większości przypadków pasywne na rynku pracy. Nie szukają nowych ofert, nie przeglądają ogłoszeń, bardzo często są nieobecni na portalach rekrutacyjnych.

 

Wybór najlepszego kandydata na rynku pracy

 

Pozyskiwanie kandydatów SUPERSTARS

W Axamo wypracowaliśmy szereg rozwiązań mających na celu pozyskiwanie, utrzymywanie, rozwijanie kontaktów i relacji z kandydatami kalibru SUPERSTARS. 

Wdrożone przez nas procedury pozwalają na wychwytywanie pożądanych przez rynek kandydatów na bardzo wczesnych etapach ich kariery zawodowej, bądź jeszcze w trakcie trwania edukacji Realizowany przez nas program ciągłej aktualizacji umożliwia śledzenie progresu ich rozwoju zawodowego oraz najważniejszych osiągnięć. Dzięki temu, w odpowiednim momencie możliwe jest zaproponowanie oferty pracy adekwatnej do posiadanego już doświadczenia, kwalifikacji oraz aspiracji zawodowych kandydata.

Współpracujemy również ze specjalistami z wielu dziedzin, którzy wspierają Axamo w procesach rekrutacyjnych, bierzemy udział targach pracy, imprezach branżowych i na co dzień korzystamy z wypracowanych kontaktów i powiązań, czego efektem jest dostęp do trudno dostępnych kandydatów. Suma naszych aktywności stawia Klientów w uprzywilejowanej pozycji, gdyż jesteśmy w stanie szybko i celnie dostarczyć gotowe już rozwiązania, które z kolei przekładają się na realizacje założonych przez nich celów strategicznych.