Rekrutacja Axamo – korzyści

Zapraszamy pracodawców i działy HR
do współpracy z AXAMO recruitment!

Korzyści dla Klienta

Axamo.pl - korzyści dla kandydata

 • Systematycznie uzupełniana baza – wykorzystujemy zróżnicowane narzędzia rekrutacyjne: wewnętrzną bazę kandydatów, ogłoszenia internetowe i prasowe, portale społecznościowe, współpracę z ośrodkami akademickimi, networking.

 

 • Preselekcja kandydatów – konsultanci Axamo weryfikują zainteresowane osoby pod kątem kompetencji, charakteru oraz preferencji. Celem tego etapu jest połączenie potrzeb kandydatów oraz oczekiwań ze strony klienta.

 

Axamo - rekrutacja

 • Praca w modelu „success fee” – brak wstępnych płatności. Zawsze działamy zgodnie z zasadą „rozliczenia za sukces” – zobowiązanie pojawia się dopiero po zatrudnieniu kandydata.

 

Proces rekrutacyjny Axamo.pl

 • Przydzielony koordynator rekrutacji – na czas trwania procesu rekrutacyjnego przydzielany jest koordynator projektu ze swoim zespołem rekrutacyjnym, który odpowiada za dobrą komunikację z kontrahentem i realizację zamówienia.

 

 • Efektywna współpraca – z reguły czas projektu rekrutacyjnego waha się od 1 do 4 tygodni. Klienci są na bieżąco informowani o przebiegu realizacji zamówienia, jego kosztach oraz kwestiach formalnych.

„Każdy Klient ma przydzielonego koordynatora projektu wraz z zespołem rekrutacyjnym”

Proces rekrutacyjny

Etapy realizacji zlecenia

      1. Przyjęcie zlecenia oraz analiza wraz z konsultacjami z Klientem.
      2. Określenie poziomu trudności pozyskania Kandydata
      3. Wybór odpowiednich narzędzi mających na celu skuteczne pozyskanie pracownika.
      4. Ocena aplikacji pod kątem kryteriów przedstawionych przez Klienta.
      5. Wtórna ankietyzacja wyselekcjonowanych Kandydatów – rozmowy telefoniczne oraz spotkania, testy językowe, weryfikacja kwalifikacji i umiejętności, pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat zadań i obowiązków, motywacji, preferencji co do nowego miejsca pracy i oczekiwań czy też planów zawodowych na przyszłość.
      6. Sprawdzenie referencji od ostatnich pracodawców (w przypadku absolwentów – sprawdzenie ocen, dokumentów, praktyk oraz innych form aktywności podczas studiów)
      7. Przygotowanie raportu dla Klienta (dane personalne, oczekiwania, dyspozycyjność, okres wypowiedzenia, motywacja do zmiany pracy, poziom języka obcego – jeśli wymagana weryfikacja) oraz przesłanie go wraz z CV.
      8. Organizacja rozmowy kwalifikacyjnej pomiędzy Klientem a Kandydatem (potwierdzenie terminu, przesłanie szczegółowych informacji kontaktowych, danych teleadresowych).
      9. Kontakt z Kandydatem i Klientem po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej celem przekazania obopólnego raportu, który umożliwia odpowiedniej podjęci decyzji co, do dalszego postępowania.
      10. Pomoc logistyczno-organizacyjna dla Kandydata w przypadku akceptacji oferty pracy. (w przypadku kandydatów, którzy zamieszkują inny rejon niż docelowe miejsce wykonywania pracy)

Kliknij w obrazek, aby powiększyć przykładowy raport dla Klienta:

.Raport dla klienta