Projekt Absolwent

Współpracujemy z wieloma ośrodkami akademickimi, wyszukując najlepszych
studentów i absolwentów na wczesnym etapie ich kariery.

Projekt Absolwent

„Najlepsi z Najlepszych”

 

Axamo prowadzi innowacyjny projekt skierowany do absolwentów uczelni technicznych o nazwie „Najlepsi z Najlepszych”.Praca dla Absolwentów

Celem projektu jest wyselekcjonowanie najlepszych kandydatów, którzy osiągnęli wysoką średnią ocen, realizowali ponadprogramowe projekty, wykazali się ponad przeciętną aktywnością czy też skończyli pożądane na rynku kierunki i specjalności.   Kluczowe czynniki kwalifikujące kandydatów do programu to:

  1. Poziom wykształcenia / kierunki studiów
  2. Średnia ocen ze studiów
  3. Poziom znajomości języków obcych
  4. Aktywność w okresie studiów – udział w projektach, odbycie praktyk, staży które są zbliżone do profilu danego pracodawcy lub związane ściśle z obraną ścieżką kariery

Nasi Klienci otrzymują unikalną szansę na zatrudnienie najlepszych absolwentów uczelni szkół wyższych, jak również możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na wyszukanie kandydata odpowiadającego pożądanym kryteriom. Proces ten może odbywać się np. w oparciu o ukończony kierunek studiów, specjalizacje, poziom znajomości języka czy temat pracy inżynierskiej/magisterskiej.

3 etapy selekcji najlepszych kandydatów

Proces selekcji kandydatów programu Absolwent „Najlepsi z Najlepszych” podzielony jest na etapy:

 

I. I etap selekcji kandydatów

I Etapem jest wstępna selekcja nadesłanych aplikacji oraz dodatkowych wymaganych dokumentów potwierdzających wykształcenie, umiejętności oraz aktywność podczas studiów.

II.

II etap selekcji kandydatów II Etapem jest wybór wśród uprzednie wyselekcjonowanych zgłoszeń tych osób, które w jak największej mierze odpowiadają oczekiwaniom naszych klientów poprzez:

  1. Wywiady telefoniczne i/lub spotkania z Kandydami
  2. Określanie stopnia znajomości języka obcego
  3. Skompletowanie wszelkich dokumentów i zaświadczeń
  4. W zależności od danego stanowiska sprawdzanie wiedzy na podstawie wytycznych

 

III.

III etap selekcji kandydatów III Etapem jest przedstawienie pełnego raportu klientowi, w którym będą zawarte wszelkie wymagane informacje wraz z dokumentami uzyskanymi od osób zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie. W dalszej kolejności następuje ustalanie rozmów kwalifikacyjnych bezpośrednio z naszymi Klientami – to właśnie do Klienta należeć będzie ostateczna decyzja związana z przyjęciem danej osoby do pracy.