Gwarancja – Axamo Quality

Zapraszamy pracodawców i działy HR
do współpracy z AXAMO recruitment!

Gwarancja – Axamo Quality

W ramach współpracy z Axamo nasi klienci otrzymują dodatkowe świadczenie – gwarancję Axamo Quality.

Usługa ta pozwala na zabezpieczenie sprawności funkcjonowania danej komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa, na wypadek zerwania umowy z osobą zatrudnioną w procesie rekrutacyjnym Axamo.

Gwarancja ponownej rekrutacji

Bezpłatne powtórzenieprocesu rekrutacyjnego, w przypadku, gdy nastąpiło zerwanie umowy z przyczyn leżących po stronie kandydata lub jeżeli pracodawca zerwał umowę z kandydatem z uzasadnionych przyczyn (np. przez problemy dyscyplinarne).

Gwarancja poufności

Naszym klientom zapewniamy całkowitą dyskrecję na każdym etapie rekrutacji – wszystkie bazy oraz informacje o przebiegu procesu rekrutacyjnego są przez nas archiwizowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Gwarancja profesjonalizmu

Wszyscy pracownicy Axamo są specjalistami w swojej dziedzinie. Dodatkowo, każda nowa osoba przechodzi specjalistyczne szkolenia obejmujące