Zasada „off limits” – lojalność i poufność

Zasada „off limits” – lojalność i poufność

AXAMO w swoich działaniach i relacjach z partnerami kieruje się Kodeksem Etycznym AESC (Association of Executive Search Consultants), globalnej organizacji konsultantów executive search. Oznacza to, m.in., stosowanie się do zasady „off limits”, według której AXAMO zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań dotyczących poszukiwań kandydatów dla innych podmiotów wśród pracowników firmy Klienta, zarówno podczas współpracy, jak i przez okres 12 miesięcy od momentu jej zakończenia.