Etapy procesu rekrutacji
  1. Analiza potrzeb Klienta* oraz zdefiniowanie profilu kandydata.
  2. Poszukiwania bezpośrednie kandydatów.
  3. Wstępna preselekcja otrzymanych aplikacji.
  4. Spotkania kandydatów ze specjalistą ds. rekrutacji.
  5. Umówienie i koordynacja spotkań wybranych kandydatów z Klientem.
  6. Wyłonienie najlepszego kandydata przez Klienta.
  7. Zamknięcie projektu.

*Na życzenie klienta organizujemy także sesje Assessment Center 

 

Czas realizacji projektu rekrutacyjnego wynosi średnio od 2 do 4 tygodni.

Do współpracy z klientem przydzielany jest koordynator projektu z zespołem rekrutacyjnym, który odpowiada za komunikację z klientem oraz realizację zamówienia.