Assessment Center – analiza SWOT kandydata

Assessment Center – analiza SWOT kandydata

Analiza SWOT Kandydata/Pracownika polega na przeprowadzeniu diagnozy kompetencji pracowniczych wg międzynarodowej metodologii Disc D3/DISC/TEAM/VALUES/BAI®, która w bardzo wyraźny sposób wskazuje na mocne i słabe strony pracownika, jego potencjał.  Badanie pokazuje oprócz stylu osobowości, wartości, które stoją za decyzjami badanej osoby, wskazuje na preferencje co do zadań, w których potencjalny kandydat będzie efektywny i wreszcie postawy – nasze wewnętrzne motywacje, pasje, to wszystko, czego szukamy w miejscu pracy, aby czuć satysfakcję, a tym samym być efektywnym na swoim stanowisku pracy dla jednych to będzie możliwość uczenia się, dla innych zarabiania pieniędzy i osiąganie mierzalnych celów, a dla jeszcze innych równowaga między pracą i życiem prywatnym. Badanie określa potencjał kandydata w odniesieniu do stanowiska pracy, pozwala przewidzieć jego efektywność na danym stanowisku pracy oraz określa, czy i w jaki sposób kandydat dopasuje się do kultury organizacyjnej Państwa Firmy.

 

System osobowości DISC jest uniwersalnym językiem zachowania. Badania wykazały, że cechy behawioralne można pogrupować w 4 główne kategorie. Osoby o podobnych stylach mają tendencję do okazywania określonych cech behawioralnych, które są typowe dla danego stylu. Każdy z nas ma w sobie 4 style, ale o różnej intensywności. Akronim DISC oznacza cztery style osobowości:

 

  • D = dominujący, stanowczy
  • I = wpływowy, inspirujący
  • S = stały, opanowany
  • C = dokładny, sumienny

 

AXAMO pośredniczy w realizacji tego badania. Kontaktuje się bezpośrednio z kandydatem, który po otrzymaniu linka wykonuje badanie, a potem odbywa godzinną sesję feedbackową z licencjonowanym asesorem Przestrzeni Rozwoju www.przestrzen-rozwoju.com.pl